top of page

Bestuur

Logo Evergreen nieuw.jpg

Bestuur

Popkoor Evergreen is een vereniging. Hierbij hoort een eigen bestuur, dat jaarlijks gekozen wordt door de leden.

 

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

  • Voorzitter - Frans Blom

  • Penningmeester - Kees Knijn

  • Secretaris - Annemiek van Ree

  • Lid - Jacolien Gonggrijp

  • Lid - Anita Donk

De leden kunnen zich tijdens de jaarlijkse ledenvergadering verkiesbaar te stellen voor één van de opengevallen bestuursfuncties.

De diverse taken zijn tussen de bestuursleden verdeeld waarbij ze actief ondersteund worden door diverse commissies, zoals:

  • Muziekcommissie: Deze is verantwoordelijk voor een nieuwe thema en voor de nummers die dan gezongen gaan worden. Binnen elke stempartij (alt, mannen, sopraan) heeft iemand zitting in deze commissie.

  • Commissie Koorregie: Verantwoordelijk voor de passen en bewegingen, die ons optreden zo divers maken.

  • Concertcommissie: Een groep enthousiaste mensen, die zorg draagt voor de aankleding tijdens concerten. Denk aan verlichting, versiering, beamer, etc.

Het bestuur verzorgt de algemene coördinatie en houdt de eindverantwoordelijkheid.


Aan alle koorleden wordt gevraagd om bij zichzelf na te gaan wat hij of zij voor de vereniging kan en wil betekenen en zich vervolgens bij een (of meerdere) commissie(s) aan te sluiten.

bottom of page