top of page

Corona

Repetities bij Evergreen Corona-proof!

 
Onderzoek van het RIVM en Koornetwerk Nederland heeft uitgewezen dat repetities van koren binnen strikte regels weer plaats kunnen vinden.

 

Het bestuur heeft kort geleden vergaderd en besloten dat wij weer met de repetities gaan starten per half januari 2022.

In het kort zijn hiervoor de volgende gedragsregels opgesteld:

  • Indien iemand verkouden is, keelpijn heeft of kortademig is, is deze persoon niet welkom.

  • Bij binnenkomst kan men, indien gewenst, de handen ontsmetten (ontsmettingsmiddel is aanwezig)

  • De QR-code wordt gecontroleerd en genoteerd.

  • De secretaris houdt een presentielijst bij. 

Het staat natuurlijk iedereen vrij om nog even te wachten met een bezoek aan de repetities.

bottom of page